A. NHỮNG TÍN ĐIỀU CỦA OM CORPORATION

1/ MỤC TIÊU VÀ SỨ MỆNH

     Công ty OM phải được xây dựng và phát triển trên nền tảng Đạo đức trong sáng, cùng với sự khao khát được cống hiến những giá trị tốt nhất, cho sự phát triển của Xã hội, cho Môi trường sống, cho sự thịnh vượng của tập thể Cán bộ, nhân viên và Cổ đông Công ty. 

2/ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

     Là một môi trường chuyên nghiệp với Văn hoá kỷ luật cao, không cho phép sự tự mãn với Sản phẩm. Một môi trường luôn khao khát sự tiến bộ và tự do sáng tạo trên tinh thần trách nhiệm cao nhất.

3/ VỚI QUẢN TRỊ

    Lãnh đạo Công ty phải có đủ những phẩm chất tốt nhất về đạo đức, tài năng và đặc biệt là sự khao khát cống hiến những giá trị tốt nhất cho sự thịnh vượng, trường tồn của OM Corporation và cho Cuộc sống này.

   Mục tiêu cơ bản quan trọng nhất trong quản lý là để tạo ra Sản phẩm tốt nhất và luôn duy trì được sự phát triển, thúc đẩy sự tiến bộ của sản phẩm.

   Tạo lập một hệ thống quản lý, điều hành đồng nhất, xuyên suốt trong quá trình phát triển và gìn giữ Tư tưởng của OM.

   Tạo ra lợi nhuận để phát triển đời sống của Cán bộ nhân viên, Cổ đông và phát triển OMCorporation bền chắc..

    Luôn luôn tự kiểm bản thân cũng luôn tự kiểm như các phương pháp thực hành quản lý.

    Luôn có kế hoạch đầu tư và xây dựng đội ngũ kế thừa.

    Biết lắng nghe !, và hãy lắng nghe bằng cả trái tim.

4/  VỚI LÃNH ĐẠO.

     Can đảm, Sáng tạo, nhiệt huyết và đam mê.

     Hãy xem Con người là tài sản quan trọng, và phải luôn tìm kiếm, lựa chọn, gìn giữ những Nhân sự tài năng và phù hợp nhất.

     Phải gầy dựng sự kế thừa, tạo lập một tập thể cùng chung mục đích;nhất quán, xuyên suốt.

     Truyền cảm hứng, khích lệ, thôi thúc và giúp Cán bộ, Nhân Viên thành công.

     Hãy luôn luôn nhìn lại và đánh giá những điểm yếu của mình.

 

5/ VỚI NHÂN SỰ .

    Trung thực, kỷ luật  và có tinh thần trách nhiệm cao là những phẩm chất quan trọng nhất.

    Có năng lực chuyên môn cao, nhưng không ngừng học hỏi, luôn sáng tạo và làm việc bằng cả “Trái tim”.

    Mọi nhân viên phải là một nhà kiểm soát chất lượng Sản phẩm.

    Phải có ý thức khát khao được cống hiến những giá trị tốt nhất cho cuộc đời này.

    Sản phẩm cũng ẩn chứa tâm hồn của chính nó và của những người đã tạo ra nó, hãy “Lắng nghe” Sản phẩm

    Không có một sản phẩm tốt, nếu như không có sự đam mê, đoàn kết hổ trợ với tinh thần tập thể cao, và sự làm việc, sáng tạo cùng trách nhiệm ở mức độ cao nhất.

    Một Sản phẩm tốt nhất là Sản phẩm phải được hoàn thiện cả ở những nơi góc khuất mà ta không nhìn thấy, và Hạnh phúc luôn có mặt ở trong từng chi tiết nhỏ nhất !

    Hãy luôn đặt câu hỏi: Làm thế nào để ngày mai chúng ta phát triển và tiến bộ hơn ngày hôm nay.

                                                                                                                                       OM Corporation.